Fundacja PRO Futuro PDF Print E-mail

Fundacja PRO FUTURO powstała w 2005 roku.

Naszym założeniem i głównym celem statutowym jest upowszechnianie dostępu do usług służących rozwojowi kompetencji i umiejętności poprzez edukację w zakresie wychowania przedszkolnego, naukę języków obcych oraz upowszechnianie kultury.

Aktywność Fundacji obejmuje:

  • Prowadzenie szkoły językowej Pod Klonowym Listkiem - projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, zamieszkujących tereny wiejskie
  • Prowadzenie Dwujęzycznego Punktu Przedszkolnego Pod Klonowym Listkiem
  • Edukację z zakresu umiędzynarodawiania środowiska lokalnego, np. poprzez projekty One World
  • Wspomaganie twórczych inicjatyw poprzez organizację Majowego Wieczoru Talentów, koncertów okolicznościowych
  • Wspomaganie rozwijania talentów artystycznych (chórek)

inne -> PROJEKTY ZAKOŃCZONE